2013 är året då sociala medier verkligen exploderar och blir en del av vardagen för de flesta i vårt avlånga land. .SE har släppt en rapport, Svenskarna och internet, där det finns en massa intressant statistik. Populärast bland de sociala nätverken och suverän i toppen är fortfarande Facebook. 66% av alla internetanvändande svenskar använder Facebook! Intressant att se är att Twitteranvändandet har fördubblats på två år. Men Twitter ligger fortfarande långt efter Facebook med en användarprocent på 17%.

Rena fototjänster som Instagram ökar kraftigt och har redan en lika hög användarprocent som Twitter. Framför allt är det unga som söker sig till nya sociala plattformar och det är också de som spenderar mest tid på sociala medier. I åldersgruppen 12-25 år tillbringar de 6,6 timmar på sociala medier. Tjejerna är mest aktiva på Instagram, i åldersgruppen 12-15 år använder 71% av flickorna Instagram medan siffran bara är 41% för pojkar.

Bloggarna fortsätter att vara en viktig del av internet och hela 8% skriver egna bloggar. Här är det också, framför allt, unga tjejer som är mest aktiva och bloggar friskt.

Det jag tycker är förvånande är att inte YouTube finns med under sociala medier. För mig är YouTube väldigt tydligt en social plattform. Särskilt nu när Google har gått in och försökt göra kommentarsfälten bättre och mer lätthanterliga och dessutom kopplat det till Google+. Att sociala medier som Google+, Vine, SnapChat och Kik inte finns med i rapporten har jag lättare att förstå. De är fortfarande så pass nya att de inte hunnit komma med i undersökningsunderlaget.

Inga stora överraskningar i årets rapport. Jag väntar däremot med stor nyfikenhet på nästa års rapport!

Svenskars användning av sociala medier - 2013