Blender är ett gratis 3D-animeringsprogram med öppen källkod. Den har stöd för de flesta funktioner som man kan förvänta sig i ett professionellt 3D-program: modellering, riggning, animering, simulering, rendering, compositing och motion tracking. Blender går till och med att använda till videoredigering och spelskapande.

Avancerade användare använder Blender API för att koda skript i Python som anpassar programmet eller används för att bygga särskilda verktyg. Många av dessa verktyg blir sedan en del av Blenders framtida utgåvor. Blender är väl lämpad för individer och små studios som kan dra nytta av Blenders strömlinjeformade arbetsprocess och lyhörda utvecklingsprocess.

Blender är plattformsoberoende och fungerar lika bra på Linux, Windows och Macintosh-datorer. Dess gränssnitt använder OpenGL för att ge en enhetlig upplevelse.

Här kan ni se en demo video med olika Blenderprojekt. Resultaten är fantastiska!