Webbdesign

Webbdesign förmedlar ägarens/webbplatsens profil, inställning och attityd till besökaren. En bra webbdesign fångar besökarnas uppmärksamhet och leder dem rätt i informationsflödet. Webbdesign handlar inte bara om grafisk formgivning utan också om användbarhet, funktionalitet, struktur och tillgänglighet.

Men en bra webbdesign är inget utan innehåll. Det är informationen som ska förmedlas som står i centrum. När vi arbetar med formgivningen av en webbplats så är det er information vi utgår ifrån. Genom att skapa en god informationsstruktur är det lättare att anpassa webbplatsen efter användarnas/besökarnas behov och önskemål.

Det leder i sin tur till en webbplats där webbdesignen förstärker budskapet och informationen som ni vill förmedla. En god design skall även vara ett ramverk för det vidare arbetet på webbplatsen. Den ska hjälpa er att hålla god grafisk kvalitet på det publicerade materialet och ge er friheten att koncentrera er på innehållet.

När webbplatsens struktur står färdig kan man koncentrera arbetet på underhåll och blicka framåt. Vi vägleder er gärna i det fortsatta arbetet så att er webbplats blir som ni tänkt er, också på sikt.