Webbredaktören är den som ansvarar för att informationen på en webbplats är aktuell och korrekt. Den som ser till att besökarna får svar på det de söker efter.
Det är webbredaktören som överser hur texterna är skrivna, hur informationen är strukturerad och hur alltsammans ser ut rent grafiskt på webbplatsen.
Webbplatsen är en tålmodig säljare som dygnet runt, under årets alla dagar, svarar på frågor och marknadsför ditt företag. Den är också det första intryck som många får av ditt företag.
Anlitar du en webbredaktör så får du någon som hjälper dig att skriva texter, ordna bilder och som underhåller din webbplats så att den alltid är uppdaterad och attraktiv.