10 principer för god design – Dieter Rams

Dieter Rams är en av 1900-talets mest betydelsefulla designers. Hans arbete hos Braun och Vitsoe från 1950-talet och framåt var på många sätt banbrytande. Och idag kan man se hans tankar och idéer inspirera många stora företag. Det starkast lysande exemplet är ingen annan än Apple.

Även om Dieter Rams själv framför allt verkade inom industridesign så är hans tankar lika användbara inom andra designområden. Oavsett om vi arbetar med webbdesign, digital design eller trycksaker så utgår vi ofta utifrån Dieter Rams principer.

  • God design är nyskapande
  • God design gör en produkt användbar
  • God design är estetisk
  • God design gör en produkt begriplig
  • God design är inte påträngande
  • God design är ärlig
  • God design står sig
  • God design är genomtänkt
  • God design är miljövänlig
  • God design är så lite design som möjligt